ტესტით მართვადი დეველოპმენტი არის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების პროცესი, რომელიც ეყრდნობა ძალიან მოკლე განვითარების ციკლის განმეორებას: მოთხოვნები გადაიქცევა ძალზე სპეციფიკურ […]