სისტემური ტესტირება (System testing)

არის დასრულებული, მთლიანი კომპიუტერული პროდუქტის ტესტირების მეთოდი. ზოგადად, სისტემური ტესტირება მოიცავს სხვადასხვა ტესტების სერიას, რომელთაც აქვს ერთადერთი მიზანი: დაატესტიროს კომპიუტერზე ბაზირებული მთლიანი პროგრამული სისტემა.