მცირე ზომის ტესტირების მეთოდია, რომლის დროსაც მიმდინარეობს მარტივი მოდულების ან ფუნქციების ტესტირება. აღნიშნული ტიპის ტესტირებას ასრულებს პროგრამისტი და არა […]