განსაზღვრავს ტესტერის როლს და სტაბილიზაციის ფაზას, რომლებიც ძირითადად ფოკუსირდება გადაწყვეტილების ტესტირებისათვის.