არის პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის სტანდარტი. იგი ეხება პროგრამული აპლიკაციის, როგორც „პროდუქტის” ხარისხს, აგრეთვე მისი შექმნის პროცესების ხარისხს. ასახავს პროგრამული […]