რუხი ფერის ყუთის ტესტირება – ტესტირების მეთოდია, როდესაც გამოიყენება თეთრი და შავი ყუთის ტესტირების კომბინაცია, ამ ტესტირების მიზანია დეფექტების […]