“შავი ყუთის” ტიპის ტესტირებაა, რომლის დროსაც ტესტირდება პროგრამის ფუნქციები შესასვლელზე მიცემული მონაცე-მებით და გამოსასვლელზე მიღებული შედეგებით. მის დროს განიხილება […]