წინა სტატიებში განხილული მაგალითების უმეტესობა იყო ერთი კონკრეტული მისამართის ფარგლებში. რეალურ პირობებში, რომელიც მოიცავს დიდი რაოდენობს სერვისების/Request URL-ების ნახვას, […]