გამოყენებადი ტესტირება (Usability testing)

საბოლოო მომხმარებლის მიერ ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ფუნქციების ტესტირება. მისი მიზანია გამოყენებად ფუნქციებში გამოააშკარავოს პროგრამული დეფექტები