განსაზღვრავს დისციპლინარულ ტესტირებას, რომელიც მოქმედებს ყველა ეტაპზე, დასაწყისიდან -> დასრულებამდე, გადასასვლების გათვალისწინებით;