ზუსტად ვერ განსაზღვრავს ტესტერის როლს ან პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მენეჯმენტთან დაკავშირებულ მექანიზმებს. ეს მეთოდები განსაზღვრავს მხოლოდ ისეთ ტექნიკას, როგორიცაა […]