ტესტირების მეთოდია, რომლის დროსაც ხორციელდება სისტემის „სტრესული” რეჟიმით მუშაობა, რათა შემოწმდეს როდის ან როგორ „ჩავარდება“ იგი. პროგრამის საწყის მონაცემებად […]