წინა სტატიაში განვიხილეთ ცვლადებისა და ფუნქციების შემოღება test plan-ის ფარგლებში, სხვადასხვა ელემენტების პარამეტრებში. რაც საბოლოოდ გაცილებით კარგ შედეგს გვაძლევს ვიდრე […]