პროგ-რამული უზრუნველყოფის ტესტირების დონეა, სადაც ინდივიდუალური მოდულები გაერთიანებულია და ტესტირდება ჯგუფურად ამ დონის ტესტირების მიზანია შეცდომების გამოვლენა ინტეგრირებულ მოდულებს […]