ტექნიკური ენით დომეინი არის ინტერნეტ უნიკალური დასახელება,იგივე მისამართი,რომელიც სჭირდება საიტს(ვებ პორტალს) ტექნიკურად რომ ავხსნათ,დომენურ სახელს ინტერნეტი ციფრებში გადაიყვანს რასაც […]