თითქმის ყველა სახის საიტს ესაჭიროება მონაცემთა ბაზა,რომელიც ისევე როგორც თვითონ საიტის(პორტალის)კოდი,ისიც განთავსებულია ზემოთ ნახსენებ ჰოსტინგზე(სერვერზე), მაგრამ ცალკე გამოყოფილად,დამოუკიდებლად; მონაცემთა […]